Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm sạch Tây Bắc

Thôn Chùa 1, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội /12A/22/324 Thụy khê, Tây hồ, Hà nội., Đắk Glong, VSAPAT Tây Bắc

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch